levasamman.se innehas och administreras av Merci Innovation KB, som företräds av advokat Bengt Aldén.
© 2007 - 2010 levasamman.se - www.levasamman.se - info@levasamman.se - webmaster