LÄNKAR

KRIS i Gråbo

erbjuder weekendkurser i förberedelse för äktenskap som hålls av vår kursfrågeproducent Dr. John Breneman och hans hustru Judy. Dessa "live"-kurser baseras på samma material som levasammans äktenskapskurs och hålls vanligtvis i Gråbo utanför Göteborg.
KRIS i Gråbo erbjuder också själavården och terapin som är öppen för alla, är dynamisk och utgår ifrån människans upplevda problemområde. Det är konfidenten som avgör takten och hur stort område som han eller hon just då orkar med. Terapeuterna/själavårdarna arbetar med en samtalsterapi som inriktar sig såväl på vederbörandes sätt att tänka (kognitiv terapi) som på de relationer han eller hon är en del av (dynamisk terapi).

www.kris.se


Äktenskap & Familj i Fokus

Pamela Sjödin-Campbell är legitimerad psykoterapeut med en magisterexamen i Äktenskap- och Familjeterapi från Fuller Theological Seminary. Hon arbetar utifrån en kristen grundsyn och har 25 års erfarenhet inom själavård. Pamela arbetar främst med par och familjer, men tar också emot enskilda. Det behöver inte alltid vara stora problem för att man ska söka hjälp och stöd via psykoterapi. Man kan också söka terapi för att förkovra eller förbättra sina nära relationer.

www.aktenskapochfamiljifokus.se


Svenska Kyrkans Familjerådgivning

är till för alla som har problem i sina nära relationer, till exempel:
- För er som är gifta eller sammanboende
- För er som är skilda eller på väg att skiljas
- För dig som har det svårt efter en separation
- För dig som har svårigheter i kontakten med dina närmaste

Kyrkans familjerådgivning, ort för ort finner du under http://www.svenskakyrkan.seBesök vår advokat för juridisk information för privatpersoner och företagare. Äktenskapets rättsverkningar, egendomsordningen, äktenskapsförord, sambolagen, inbördes testamente, mm.
Ni kan här snabbt och enkelt få råd och hjälp med att upprätta dokument till en rimlig kostnad.

www.alden.seBibelskolan.com är ett brett smörgåsbord för alla sökare: bibelokunnig, bibelerfaren, nykristen, gammalkristen, rent av elitkristen eller kanske bara nyfiken på kristen tro!

www.bibelskolan.comWebplatsen med samlad information, kunskap och forskning i ämnet relationer.

www.relationer.info


Levande Familjer

är en kristen riksorganisation som grundades 1997. Fler än 6000 familjer ingår redan i Levande Familjers nätverk. Vi vill stärka banden mellan barn och förälder; ge råd och stöd vid relationskriser; utbilda par, föräldrar och rådgivare; hjälpa ensamstående, mm.

www.livfam.org