OMRÅDEN OCH EXEMPEL PÅ FRÅGOR

De olika områdena med exempel på frågor i varje område är:

 1. Min syn på äktenskapet (15 frågor). Vad är det som har lett mig till beslutet att gifta mig med just den här personen? Vad oroar mig mest när jag tänker på att jag ska gifta mig?
 2. Mitt förflutnas påverkan på äktenskapet (55 frågor). Hur har min uppväxt format mig? Hur kommer relationerna jag har haft med mina föräldrar och mina syskon att påverka mitt äktenskap?
 3. Personlighetsaspekter i mitt äktenskap (10 frågor). Hur påverkas vi av varandras vanor och egenskaper? Finns det något jag skulle vilja se förändrat innan vi gifter oss?
 4. Min uppfattning om kärlek (7 frågor). Hur skulle jag beskriva vår kärlek? På vilka sätt har vår kärlek till varandra blivit prövad?
 5. Mina förväntningar på äktenskapet (15 frågor). Vilka förväntningar har jag på min partner? Hur skulle jag reagera om någon eller några av dessa förväntningar inte blev uppfyllda?
 6. Mina roller och uppgifter i äktenskapet (5 frågor). Hur ser jag på min och min partners roll i äktenskapsrelationen?
 7. Det andliga livet i äktenskapet (25 frågor). Hur viktig är det för mig att vi har en gemensam tro? Vill jag att vi ska läsa Bibeln och be tillsammans?
 8. Kommunikation i äktenskapet (66 frågor). Hur pass bra kommunicerar vi med varandra? Vad är det som är det största hindret för god kommunikation? Vad skulle jag kunna göra för att bli mer effektiv i mitt sätt att prata och lyssna till min partner?
 9. Betydelsen av utbildning och yrke för ett gift par (32 frågor). Vad har jag för mål när det gäller utbildning och yrke? Vad har min partner för mål? Hur kommer vårt yrkesval att påverka vårt äktenskap?
 10. Ekonomin i äktenskapet (47 frågor). Har jag och min partner olika uppfattningar när det gäller att spendera pengar? att spara pengar? att låna pengar? att köpa på kredit? Vem ska ta hand om vår ekonomi?
 11. Mina släktingar genom äktenskapet (44 frågor). Vilken relation vill jag ha med mina föräldrar och svärföräldrar när vi har gift oss? Har jag eller min partner bindningar till våra föräldrar som skulle kunna leda till problem i vårt förhållande?
 12. Fritidsaktiviteter i äktenskapet (19 frågor). Vad har vi för gemensamma intressen? Vad finns det för fritidsaktiviteter som jag vill ägna mig åt utan min partner? Hur ser han/hon på det?
 13. Vänner till det gifta paret (19 frågor). Hur mycket kontakt ska vi ha med våra vänner när vi har gift oss? Vill vi bygga nya vänskapsrelationer när vi har gift oss?
 14. Konflikthantering i äktenskapet (39 frågor). I vilket område har vi de flesta konflikterna? Vad är vårt sätt att hantera konflikter? Vilka konflikter har vi löst?
 15. Den sexuella relationen i ett äktenskap (63 frågor). Vilken inställning har jag och min partner till sex? Vad upplever jag när jag pratar med min partner om frågor som har att göra med sex? Vad finns det för olikheter mellan män och kvinnor när det gäller sex?
 16. Min syn på barn i äktenskapet (42 frågor). Hur många barn vill vi ha? Är vi överens om hur våra barn bör uppfostras?
 17. Mina mål i äktenskapet (6 frågor). Hur tror jag att mina mål (yrkesmässiga, ekonomiska, fritidsmässiga, familj, andra relationer) kommer att påverka mitt äktenskap? Har jag en dröm i livet? I så fall, vilken är den? Hur upplever min partner den drömmen?

Se även frågeställningar som skrivits till terapeuten
Se även Dr John Brenemans introduktion