Policy för behandling av personuppgifter

  • Dina personuppgifter (namn, adress och epostadress) sparas endast hos äktenskapskursens ansvariga, och bara så länge som krävs för att uppfylla levasammans åtaganden.
  • På servern lagras inga adressuppgifter. Endast kundnummer, namn, lösenord i krypterad form, och prenumerationstid lagras.
  • Lösenord överförs om möjligt till servern i krypterad form (detta kräver att Din webläsare tillåter JavaScript).
  • All personlig information behandlas med sekretess och det är enbart äktenskapskursens ansvariga som får del av den. Kursmaterialet och terapeutsidan får enbart de prenumererade kursdeltagarna del av. Både frågor och svar skall vara anonymiserade. Under inga omständigheter lämnas Din epostadress ut till tredje part.