PRESENTATION

John Breneman

Dr. John Breneman

har en amerikansk doktorsexamen i praktisk teologi (1995). Hans doktorsavhandling handlar just om att förbereda förlovade par för äktenskapet. Kursfrågorna ingår i avhandlingen.
Han har bott i Sverige med sin familj sedan 1979 och är en av grundarna till KRIS. KRIS är en fristående opolitisk stiftelse som bildades 1989. Syftet är att utifrån en kristen grundsyn underlätta enskilda personers och församlingars arbete med själavård i individ-, familje- och gruppterapi.
Nu för tiden är John lärare för själavårdslinjen på Korteboskolan. Dessutom undervisar John kurser i själavård, äktenskapsrelationer, förälder-barn-relationer, och enstaka teologiska ämnen i olika utbildnings- och församlingssammanhang och har samtalsmottagning i Gråbo och Örkelljunga.

Terapeut Dan Rosendahl

Dan Rosendahl

har läst vid Trinity Theological Seminary, Newburgh Indiana, samt även i Dallas Theological Seminary 1980-82 på Th.M. programmet. Dan fick sin M.A. 2005 i själavård, och håller på med en Ph.D. i konfliktlösning.
Dan har erfarenhet av arbete som lärare, bibellärare, församlingspastor och som barn- och familjekonsulent i SAU, Svenska Alliansmissionens Ungdom, Jönkoping. Sedan 2000 är Dan ordinerad pastor inom SAM.