INFO - ÄKTENSKAPSKURS

Kursen har som huvudämne att ge råd och vägledning gällande äktenskap och samlevnad mellan kvinna och man. Detta sker dels genom Dr. Brenemans omfattande frågeprogram, dels genom "röda-tråden" - korrespondens med äktenskapsterapeut.

Dr. John Breneman
Dr. John Breneman

Vad innehåller kursen?

Kursen innehåller 17 avsnitt motsvarande var sitt huvudområde inom äktenskaplig samlevnad. Deltagarna får själva välja vilket/vilka avsnitt de vill prenumerera på, dock är avsnitt 1 "Min syn på äktenskapet" lämpligt att starta med - dessutom finns det tillgängligt direkt och kostnadsfritt (beställ här). Detta kan ni sedan kombinera med t.ex. avsnitt 10 om ekonomin och avsnitt 16 om barn. I kursen ingår att alla par får möjlighet att skriva till en utbildad terapeut som läser igenom deltagarnas frågor och ger "rödatråden"-svar på terapeutens sida varje vecka (klicka här för exempel).

Terapeut Dan Rosendahl
Terapeut Dan Rosendahl

Dr. John Breneman har skrivit frågorna i sin doktorsavhandling som handlar om förberedelse för äktenskap. Den är i första hand framtagen till hjälp för par som står i begrepp att gifta sig, men stora delar av kursen är också tillämpliga på redan gifta och sambopar. Hans material har varit uppskattat av många par. Vi erbjuder nu en skräddarsydd kurs för online-besökare till en rimlig kostnad. Investera i Er framtid. Ni som tänker flytta ihop: förbered Er för Ert livs kanske viktigaste beslut!

Hur fungerar kursen?

Vi föreslår att Ni tillsammans och var för sig funderar på en fråga om dagen (d.v.s. upp till c:a 30 per månad), men paret lägger upp veckan efter sina möjligheter. Vi föreslår också att paren bokar 2 x 2 timmar i veckan där de får vara ostörda och kan prata igenom frågorna. Var och en kan då jobba med en fråga om dagen och sedan samtala med varandra om vad de kommit fram till. När en samlevnadsfråga inte är akut, är det möjligt att lugnt tala igenom den och då ökar chanserna till samsyn - som kan bli värdefull om det uppstår en akut situation. Alltså: förebygg problemen, lös dem innan de uppstår! En enda bearbetad fråga om dagen kan förbereda Er för ett lyckligare (och längre?) liv tillsammans! Testa gärna avsnitt 1 först och välj sedan (klicka för att komma till beställning) med vilket avsnitt Ni vill fortsätta (om Ni fortsätter). På så sätt kan Ni gå successivt framåt i kursen med de avsnitt som mest intresserar Er.

Smakprov på frågorna
Exempel på deltagarfrågor och treapetuernas svar
Presentation av kursens medarbetare
Kursanmälan

Par med baby

Vad är avsikten med kursen?

  • Äktenskapskursens avsikt är att ge stöd och vägledning till par (förlovade/gifta/sambo). Den vill förbereda nya par inför sitt livs kanske viktigaste beslut och vara till stöd för redan gifta/samboende. Den vill lägga en grund för ett hälsosammare och lyckligare liv tillsammans. Kursen vill hjälpa varje individ att vara bättre rustad i att leva i ett parförhållande och också hjälpa honom/henne att vara mer säker på sina beslut i viktiga samlevnadsfrågor.
  • Äktenskapskursen har kristen grund, men de allra flesta frågorna saknar anknytning till trosfrågor och är mycket allmänmänskliga (om Du inte är kristen och inte vill gå in på de få frågor som är relaterade till denna livsåskådning, kan Du bara hoppa över dem). Eftersom c:a 50 av 100 äktenskap går sönder idag vill vi arbeta för att ändra på siffrorna!
  • Vi anser att äktenskapet är en gåva från Gud. Vi tror på äktenskapet och vill hjälpa par att uppleva Guds välsignelse i den underbara gåvan som äktenskapet kan vara!

Att tänka på

Ni som är sambo/särbo får i stället för orden "gifta sig", "äktenskap", etc., tänka Er "flytta ihop" resp. "samlevnad" eller liknande.

Mera

levasamman.se tar inte enbart upp samlevnadsfrågor; här finns också en beskrivning av hur vigsel går till samt juridisk information, m.m.
(se under Vigsel & Juridik)

Vi hänvisar också till BröllopsGuiden och andra bröllopssajter, där man kan få råd och tips om det mesta kring bröllopet, alltifrån klädsel till bröllopstal samt till Aldéns Advokatbyrå, som tillhandahåller hjälp med äktenskapsförord, m.m. (se under länkar)

Par