KURSANMÄLAN

Jag vill beställa följande avsnitt ur kursen:

1.Min syn på äktenskapet (15 frågor). Ingår gratis.
2.Mitt förflutnas påverkan på äktenskapet (55 frågor)
3.Personlighetsaspekter i mitt äktenskap (10 frågor)
4.Min uppfattning om kärlek (7 frågor)
5.Mina förväntningar på äktenskapet (15 frågor)
6.Mina roller och uppgifter i äktenskapet (5 frågor)
7.Det andliga livet i äktenskapet (25 frågor)
8.Kommunikation i äktenskapet (66 frågor)
9.Betydelsen av utbildning och yrke för ett gift par (32 frågor)
10.Ekonomin i äktenskapet (47 frågor)
11.Mina släktingar genom äktenskapet (44 frågor)
12.Fritidsaktiviteter i äktenskapet (19 frågor)
13.Vänner till det gifta paret (19 frågor)
14.Konflikthantering i äktenskapet (39 frågor)
15.Den sexuella relationen i ett äktenskap (63 frågor)
16.Min syn på barn i äktenskapet (42 frågor)
17.Mina mål i äktenskapet (6 frågor)
ALLA 17 avsnitt
Jag önskar kursen i tryckt format (50 kr tillkommer).

Namn:(måste fyllas i)
E-post:(måste fyllas i)
Kundnummer:(måste fyllas i om Du redan är kund och önskar förlängd prenumeration)
Lösenord:
Varning! Javascript är avstängt i Din webläsare. Ditt lösenord kommer inte att kunna skickas krypterat. Läs mer...
Adress:(måste fyllas i om kursen önskas i tryckt format)
Läs vår policy för behandling av personuppgifter.

I kursen ingår också kursinstruktion samt möjlighet att ställa frågor till kursterapeuten och få "röda-tråden-svar" (klicka här för exempel) under ett år.

Pris: 40 kr per avsnitt (avsnitt 1 är gratis), hela kursen 450 kr (alla priser inkl. moms).

Genom Ditt deltagande, stöder Du också nödlidande barn i världen. 10% av kursens nettointäkter går till BRIS.