KYRKLIG VIGSEL

Att boka vigseln

Om det är en kyrklig vigsel ringer ni pastorsexpeditionen i den församling ni skall viga er och ber att få boka in en vigsel, helt enkelt. Har ni önskemål på vilken präst som skall viga er bör ni säga det redan vid bokningstillfället.

Vigselsamtal

Innan ni vigs träffar ni er präst en gång för ett vigselsamtal. Detta möte handlar mycket om praktiska frågor såsom hur man skall gå och stå i kyrkan, ungefär som en generalrepetition. Vid det här mötet får ni också tillfälle att framföra egna frågor och funderingar kring äktenskapet, men också själva vigseltillfället. Fråga gärna om symboliken i vigseln om ni är osäkra på den.

Förnyade löften

Det går att gifta om sig i kyrkan fast man redan är gift. Då ordnar man en s.k. välsignelsegudstjänst över ett existerande äktenskap. Den är utformad precis som en vanlig vigsel, men de inledande "tager du.."-frågorna är borttagna.

Vigselakten

Vigseln startar i och med att ingångsmusiken ljuder. Först i brudföljet kommer ev. kyrkomarskalkar (inte att blanda samman med brudparets marskalk(-ar)). Därefter kommer brudnäbben och sedan brudparet. Bruden går på brudgummens vänstra sida. Hennes släkt och vänner sitter på vänster sida i kyrkan och brudgummens på höger sida i kyrkan (sett från ingången). Efter brudparet kommer ev. tärna (till vänster) och marskalk (till höger). Sist kommer prästen (om han/hon inte redan står vid altaret när brudparet kommer in).

Använder man sig av den engelska seden att brudens far "ger bort" sin dotter så väntar brudgummen framme vid altaret. Tärnor och marskalkar följer då bruden och hennes far in i kyrkan. När brudparet förenats går fadern och sätter sig på första bänk till vänster i kyrkan. Bröllopsföljet bildar en halvcirkel framme vid koret.

Efter ingångsmusik och en psalm kan prästen börja med en lovprisning och sedan med inledningsorden:
"Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, NN och NN. Vi är här för att be om Guds välsignelse över er och för att dela er glädje. Äktenskapet är en Guds gåva instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ta ansvar för varandra och hemmet, (att tillsammans ta emot och fostra sina barn) och att troget stå vid varandras sida."

Prästen (eller någon vän till brudparet) fortsätter att läsa ur bibeln:
"Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." (Matt 19:4-6)

Därpå läser prästen eller någon vän till brudparet någon bibeltext.

Församlingen reser sig upp och prästen ställer frågan först till brudgummen, därefter till bruden:
"Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust"?

När båda svarat ja på frågan överlämnar (oftast) brudgummen ringen/ringarna till prästen. Ringen/ringarna välsignas med följande bön:
"Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt dessa ringar/denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre".
Församlingen svarar: "Amen".
Prästen återlämnar ringarna/ringen.

Brudbuketten lämnas till tärnan eller en person på första bänk (t.ex. brudens mor eller syster). Brudparet håller gemensamt i ringen (ringarna) med sina högra händer medan de avger sina löften. Prästen brukar läsa före brudparet, men om man vill kan man läsa sina löften utan att prästen läser före. Löftena kan vara fritt utformade av brudparet eller lyda som följer:
"Jag NN, tar dig, NN, nu till min hustru/min man att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt".
Eller den korta varianten: "NN, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt."

Prästen avslutar vigselakten med:
"Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid".
Församlingen sätter sig ner.
Det passar nu bra för solosång eller en psalm.

Brudparet faller på knä vid altarringen. Prästen ber förbönen:
"Himmelske Fader, vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar. Vi ber dig för det äktenskap som NN och NN nu har ingått inför dig. Låt deras liv tillsammans präglas av tillit och respekt för varandras egenart. Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem, där (deras barn får leva i trygghet och) deras vänner finner gemenskap. När svårigheter möter, för dem då närmare dig och varandra. Hjälp dem att förlåta varandra och låt dem dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand. Genom Jesus Kristus, vår Herre."

Nu läser församlingen tillsammans Fader vår och därefter kommer välsignelsen. Efter välsignelsen reser sig brudparet upp och bruden får tillbaka sin brudbukett.

Vigselakten avslutas med en psalm och ev. av ett vigseltal då vigselbeviset överlämnas (till brudgummen). Kanske gratulerar prästen brudparet i det här momentet och ger brudparet några ord på vägen.
Efter sista psalmen kan man lägga in ytterligare musik, solosång, e.d. Under utgångsmarschen tågar de nygifta med bröllopsfölje ut ur kyrkan. Eftersom brudparet vänt sig emot varandra och sedan mot församlingen går bruden på sin mans högra sida, men fortfarande på den vänstra sidan i kyrkan där hennes släkt och vänner sitter.

Vigselgudstjänstens symbolik

Att man enligt svensk tradition som brudpar vandrar tillsammans uppför vigselgången mot altaret symboliserar att de två gemensamt "lämnar sin far och sin mor och de två ska bli ett". Nu väljer de varandra som "medvandrare" i livet.
Ringen/ringarna är "tecken på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet". De är ett yttre tecken, som kan påminna brudparet och andra om den gemenskap de valt att dela.
svenska kyrkans hemsida kan du läsa mer om vigsel och dess symbolik.

Kyss eller ej?

I den svenska kyrkliga traditionen finns ingen kyss "inbakad" som man så ofta ser i amerikanska tv-filmer. Enligt svenska kyrkan är det vår tradition att brudparet kysser varandra efter fullbordad vigsel, dvs utanför kyrkan.

Gå vigselgången tillsammans eller leder far fram dotter?

Seden att brudens far leder sin dotter till altaret för att där lämna över sin dotter till brudgummen är engelsk och inte svensk. Se ovan under vigselgudstjänstens symbolik. Vissa väljer att följa den engelska seden, vissa reagerar och anser att detta anses ojämlikt att kvinnan lämnas från en man till en annan.
Enligt svensk tradition går brudparet tillsammans uppför kyrkgången. Tala med prästen om hur ni vill göra och diskutera symboliken i det val ni gjort. Tillsammans utformar ni tre vigseln.

Psalmer

Om man gifter sig kyrkligt är det brukligt att ha två eller tre psalmer under vigseln. Dessa väljer brudparet i samråd med prästen.

Kostnad för vigsel

Vigsel är gratis för brudparet om en av parterna tillhör Svenska kyrkan.

©BröllopsGuiden