HINDERSPRÖVNING

Innan man får gifta sig ska skattekontoret göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er. Det finns tre äktenskapshinder:

  • Den som är under 18 år får inte gifta sig utan tillstånd.
  • De som är nära släkt får inte gifta sig med varandra.
  • Den som redan är gift eller partner i ett registrerat partnerskap får inte ingå äktenskap.

Hindersprövning begärs gemensamt av mannen och kvinnan och ni ska skriftligen försäkra att det inte finns något äktenskapshinder. Försäkran lämnas på en särskild blankett till ert skattekontor.

Om det inte finns något hinder mot äktenskapet kommer skattekontoret att utfärda ett intyg om hindersprövning. Intyget är giltigt i fyra månader och ska lämnas till vigselförrättaren vid vigseln.

Blivande makar ska alltid anmäla vilket eller vilka efternamn som ska bäras i äktenskapet. En anmälningsblankett om makars namn skickas tillsammans med blanketten för hindersprövning. Du kan här läsa vad som gäller för makars namn. Läs mer under "När jag gifter mig, vilket efternamn får jag då?"

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Om en av er eller båda är utländska medborgare bör ni vända er till ert skattekontor för information.

www.skatteverket.se (klicka på Blanketter i menyn) kan du ladda ner blanketter för hindersprövning och anmälan om namn (SKV nr 7880 och 7831).