BORGERLIG VIGSEL

Vigselakten

Akten brukar hållas på tingshuset, eller stadshuset i lämpligt rum. Ofta har man dekorerat med ljus och blomsterbukett. Två vittnen krävs, tingsrätten kan ordna detta om det behövs. Man behöver inte växla ringar, man kan klä sig vardagligt och brudbukett tar man med om man vill. Men vill man kan man även göra den borgerliga vigseln högtidlig och ha fest efteråt. Bjuda in vänner och bekanta till ceremonin går också bra. Fråga gärna på tingsrätten om olika alternativ.
Det finns två versioner av det borgerliga vigselformuläret, en lång och en kort.

Den långa versionen (ca 2 minuter):
"Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd. Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du NN denna NN till din hustru att älska henne i nöd och lust?" (Svar Ja)
"Tar du NN denna NN till din man att älska honom i nöd och lust? (Svar Ja)
"Ge varandra handen till bekräftelse på detta" (Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring)
"Jag förklarar er nu för äkta makar. Glöm aldrig att det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och i ert hem".

Den korta versionen (ca 20 sekunder):
" Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du NN denna NN till din hustru? (Svar Ja)
"Tar du NN denna NN till din man? (Svar Ja)
"Jag förklarar er nu för äkta makar".
Efter avslutad vigselakt överlämnas ett vigselbevis. I anvisningarna för borgerlig vigsel nämns inte vigseltal, men det förekommer att vigselförrättaren säger några ord. Efter vigseln anteckningar vigselförättaren i ett protokoll om vigseln.

Kyrklig välsignelse

Vill man ha en kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingått äktenskap går det bra. Då vänder man sig till den församling man tillhör, de kan ordna med en s k välsignelsegudstjänst.

©BröllopsGuiden